PHIM BỘ
Bí Mật Trái Tim - Thiên Địa Hào Tình (1998) Secret Of The Heart (1998)
Bức Màn Bí Mật Phần 2 (2002) Witness To A Prosecution 2 (2002)
Hoa Sơn Thánh Mẫu (1986) The Lamp Lore (1986)
Cửu Ưu Truy Hồn Kiếm (1982) The Green Dragon Conspiracy (1982)
Cung Tâm Kế (2009) Beyond The Realm Of Conscience (2009)
Phi Ưng Đại Hiệp (1981) The Hawk (1981)
Lâm Xung (1986) The Unyielding Master Lim (1986)
Anh Hùng Xạ Điêu (1994) Legend Of Condor Heroes (1994)
Nguyên Chấn Hiệp (1993) The Legendary Ranger (1993)
Cực Độ Không Linh (1992) Tales From Beyond (1992)
Bang Phái Phong Vân (1986) The Upheava (1986)
Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh (1991) The Man The Ghost And The Fox (1991)
Máu Nhuộm Bến Thượng Hải (1980) The Bund (1980)
Quyết Chiến Hoàng Thành (1998) The Sword And The Sabre (1998)
Vụ Án Kỳ Bí - Hung Tình Kỳ Án (2004) To Get Unstuck In Time (2004)
Thư Kiếm Ân Cừu Lục - Hội Hồng Hoa (1987) The Legend of The Book and The Sword (1987)
Thiên Địa Nam Nhi - Thiên Địa Ân Tình (1996) Cold Blood Warm Heart (1996)
Sự Thật Của Bóng Tối (2005) Shades Of Truth (2005)
Sơn Thành Lạc Hoan (1991) Glittering Fortune (1991)
Thập Tứ Nữ Anh Hào (1981) Youngs Female Warrior (1981)
Tây Thi (1996) Xishi (1996)
Sân Khấu Phong Vân - Điệp Vụ Sân Khấu (1995) A Stage Of Turbulence (1995)
Sanh Tử Tụng - Sự Thật Vô Hình (1994) The Intangible Truth (1994)
Nghịch Chiến Đường Tây (2015) Momentary Lapse of Reason (2015)
Nghĩa Bất Dung Tình (1989) Looking Back In Anger (1989)
Người Cha Âm Dương (1996) Crossing Boundaries (1996)
Người Đàn Ông Tuổi Dần (1992) Love And Marriage (1992)
Kinh Thành Kỳ Án (2003) Secret Amazing Cases (2003)
Ngân Hồ Về Đêm (1993) Silver Tycoon (1993)
Đến Lượt Bạn (2019) Your Turn To Kill (2019)
Hoa Nữ Thần Thám (1985) The Brave Squad (1985)
Hoàng Hà Đại Phong Vân (1987) The Grand Canal (1987)
Lâm Thế Vinh (1998) Simply Ordinary (1998)
Trâm Hoa Mai - Mai Hoa Lạc - Tam Độ Mai (1993) Plum Blossom Scar (1993)
Phú Quý Môn - Con Đường Phú Quý (2009) Born Rich (2009)
Người Nơi Biên Giới (1990) The Challenge Of Life (1990)