PHIM BỘ
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (2016) When A Snail Falls In Love (2016)
Tương Lai Được Ký Kết (2019) Your Fukubukuro (2019)
Hận Quân Không Giống Giang Lâu Nguyệt (2021) Killer And Healer (2021)
Ai Là Hung Thủ (2021) Who is the Murderer (2021)
Hộc Châu Phu Nhân (2021) Novoland: Pearl Eclipse (2021)
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc (2019) Your Secret (2019)
Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn  (2021) Love Under The Full Moon (2021)
Đương Gia Chủ Mẫu (2021) Marvelous Women (2021)
Ngọc Lâu Xuân (2021) Song Of Youth (2021)
Đại Chúa Tể (2020) The Great Ruler-Great Master (2020)
Gặp Chàng Đúng Lúc (2021) Meet You (2021)
Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu (2020) Begin Again (2020)
Vũ Động Càn Khôn (2018) Martial Universe (2018)
Ngay Lúc Em Toả Sáng (2021) Shining Like You (2021)
Hào Quang (2021) The Justice (2021)
Nguyện Vọng Trí Mạng (2021) Wisher (2021)
Thập Nhị Đàm - Mười Hai Truyền Thuyết (2021) Twelve Legends (2021)
Đoạn Thế Điêu Hùng (1994) The Movie Tycoon (1994)
Độn Giáp Kỳ Binh - Kỳ Môn Độn Giáp (1988) Brothers Under The Skin (1988)
Đoạn Tình Song Tử - Đào Khí Song Tử (1994) Two Of A Kind (1994)
Đội Chống Tệ Nạn (1998) Crimes Of Passion (1998)
Đồng Thoại Nơi Đô Thị (1993) Romance Beyond (1993)
Dưới Ánh Mặt Trời (1985) Under The Sun (1985)
Đường Đua Ác Liệt (2001) On The Track Or Off (2001)
Đường Lang Tiểu Tử - Song Hùng Vô Địch (1994) The Kung Fu Kid (1994)
Hương Sắc Cuộc Đời - Duyên Tình Muôn Sắc (1994) Colourful Life (1994)
Luyến Mộ (2021) The King's Affection (2021)
Tuyết Trung Hãn Đao Hành (2021) Sword Snow Stride (2021)
Điệp Vụ Không Giờ (1990) A Cop Story (1990)
Cốt Nhục Tình Thâm - Thân Tình (1980) The Brothers (1980)
Chuyện Tình Đôi Ta (1991) A Tale of One City (1991)
Chuyện Tình Biên Duyên - Câu Chuyện Tình Đời (1995) Hand of Hope (1995)
Chuyến Xe Vận Mệnh (1991) Beyond Trust (1991)
Cuộc Đánh Độ Vận Mệnh (1992) Bet On Fate (1992)
Cuộc Đời Diễn Viên (1995) From Act To Act (1995)
Cuộc Đời Sa Đọa - Nợ Tình Chưa Phai (1995) Debts Of A Life Time (1995)