PHIM BỘ
Thu Hương Và Đường Bá Hổ (2010) In The Eye Of The Beholder (2010)
Đông Cung Tây Lược (2012) Queens Of Diamonds And Hearts (2012)
Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh (2021) Love Scenery (2021)
Phúc Lưu Niên (2022) Lost Track of Time (2022)
Thái Cực Trương Tam Phong 2 - Du Hiệp Trương Tam Phong (1981) Tai Chi Master 2 (1981)
Thái Cực Trương Tam Phong (1980) Tai Chi Master (1980)
Sải Bước Tiến Lên (2021) The Runner (2021)
Tình Yêu Không Ranh Giới (2021) Beauty And The Boss (2021)
Lực Lượng Phản Ứng (2021) Armed Reaction (2021)
Thiên Cổ Quyết Trần (2021) Ancient Love Poetry (2021)
Nghịch Thiên Kỳ Án (2021) Sinister Beings (2021)
Vị Ngọt Của Máu (2021) The Sweet Blood (2021)
Thượng Dương Phú (2021) The Rebel Princess (2021)
Tài Xế Taxi 1 (2021) Taxi Driver 1 (2021)
Bách Linh Đàm (2021) Bai Ling Tan (2021)
Đừng Phiền Tôi Học (2021) Don't Think Of Interrupting My Studies (2021)
Chí Khí Bay Cao (2021) New Horizon (2021)
Trường An Như Cố (2021) One And Only (2021)
Nấc Thang Cuộc Đời (2004) Chiếc Áo Dài Thượng Hải (2004)
Hoa Mãn Thiên (2017) As Flowers Fade And Fly Across The Sky (2017)
Trường Ca Hành (2021) The Long Ballad (2021)
Sơn Hà Lệnh (2021) Word Of Honor (2021)
Vạch Tội (2021) Shadow Of Justice (2021)
Sông Đón Trăng Lên (2021) River Where The Moon Rises (2021)
Tế Công Truyền Kỳ (2021) Final Destiny (2021)
Tội Lỗi Không Chứng Cứ (2017) Burning Ice (2017)
Tấn Văn Công Truyền Kỳ - Giấc Mộng Quyền Lực (1989) Chun Man Kung Chuen Ki (1989)
Thế Giới Hôn Nhân (2020) The World Of The Married (2020)
Cuộc Chiến Thế Kỷ (2000) Divine Retribution (2000)
Sóng Gió Vương Triều (2011) Relic Of An Emissary (2011)
Cuộc Chiến Thượng Lưu 2 (2021) Penthouse 2 (2021)
Cuộc Chiến Thượng Lưu 1 (2020) Penthouse 1 (2020)
Thế Giới Không Gian Lận (2020) The World Is Not Fraudulent (2020)
Phi Nữ Chính Truyện - Phép Nhiệm Màu (2010) Fly With Me (2010)
Thầy Hay Trò Giỏi (2004) Shine On Youi (2004)
Song Thế Sủng Phi (2018) The Eternal Love 2 (2018)