PHIM BỘ
Tiết Nhân Quý Chinh Đông (1985) The Legend Of The General Who Never Was (1985)
Pháp Sư Vô Tâm (2015) Wuxin: The Monster Killer (2015)
Hán Sở Tranh Hùng (1985) The Battlefield (1985)
Bất Lão Truyền Thuyết (1997) Immortal Love (1997)
Mũi Tên Xanh 7 (2018) Arrow 7 (2018)
Mũi Tên Xanh 6 (2017) Arrow 6 (2017)
Mũi Tên Xanh 5 (2016) Arrow Season 5 (2016)
Mũi Tên Xanh 4 (2015) Arrow 4 (2015)
Mũi Tên Xanh 3 (2014) Arrow3 (2014)
Mũi Tên Xanh 2 (2013) Arrow 2 (2013)
Mũi Tên Xanh 1 (2012) Arrow 1 (2012)
Lực Lượng Phản Ứng 4 (2004) Armed Reaction 4 (2004)
Lực Lượng Phản Ứng 3: Nữ Cảnh Sát (2001) Armed Reaction 3 (2001)
Lực Lượng Phản Ứng 2 (2000) Armed Reaction 2 (2000)
Lực Lượng Phản Ứng 1 (1998) Armed Reaction 1 (1998)
Vì Anh Đa Tình - Nồng Bổn Đa Tình (1984) Once Upon An Ordinary (1984)
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm (2017) The Advisors Alliance 2: Growling Tiger , Roaring Dragon (2017)
Quân Sư Liên Minh 1 (2017) The Advisors Alliance 1 (2017)
Lữ Khách Cô Đơn - Cô Thành Khách (1998) The Maverick (1998)
Sàn Đấu Huynh Đệ (2018) Fist Fight (2018)
Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (1998) The New Adventure Of Wisely (1998)
Vân Tịch Truyện (2018) Legend Of Yun Xi (2018)
Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (2016) Noble Aspirations 2 (2016)
Phù Thủy Trong Gương (2016) Mirror Of The Witch (2016)
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017) Once Upon A Time (2017)
Vua Cờ Bạc - Bịp Vương Tranh Bá (1992) The Stake (1992)
Võ Lâm Ngũ Bá (1988) Five Grand Masters (1988)
Tửu Thần (2016) Drinking Solo (2016)
Nhất Đại Thiên Kiều (1991) Legend Of A Beauty (1991)
Nhất Đỏ Nhì Đen 8: Điêu Hùng Tranh Bịp (2003) Who Is The Winner 8 (2003)
Nhất Đen Nhì Đỏ 7: Song Thiên Chí Tôn (2002) Who Is The Winner 7 (2002)
Nhất Đen Nhì Đỏ 6: Song Thiên Long Tranh Hổ Đâu (2000) Who Is The Winner 6 (2000)
Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh Bịp (1998) Who Is The Winner 5 (1998)
Nhất Đen Nhì Đỏ 4: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (1996) Who Is The Winner 4 (1996)
Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng (1981) Young Wong Fei Hung (1981)
Phù Dao Hoàng Hậu (2018) Legend Of Fuyao (2018)