PHIM BỘ
Tuổi 20 (2020) Twenty-twenty (2020)
Thám Tử Zombie (2020) Zombie Detective (2020)
Cách Mạng Tình Yêu (2020) Love Revolution (2020)
Đại Náo Kim Các Tự - Tiểu Tử Tinh Linh (2001) Smart Kid (2001)
Trường An Nặc (2020) The Promise Of Chang An (2020)
Thâu Tâm Họa Sư (2020) Oh! My Sweet Liar! (2020)
Thái Cổ Thần Vương (2020) God Of Lost Fantasy (2020)
Ngày Tốt Lành (2019) As Time Goes By (2019)
Hành Động Đột Phá (2005) Breakthrough Action (2005)
Anh Hùng Thành Trại (2016) A Fist Within Four Walls (2016)
Người Hùng Tia Chớp 3 (2016) The Flash 3 (2016)
Lộc Đỉnh Ký - Tiểu Bảo Và Khang Hy (2000) The Duke Of Mount Deer (2000)
Tân Hồng Lâu Mộng (2012) The Dream Of Red Mansions (2012)
Thập Tam Mật Sát Lệnh - Lưỡng Diện Nhân (1996) Unnatural Born Killer (1996)
Dương Gia Tướng (1985) The Yang's Saga (1985)
Tân Thiên Tằm Biến (2002) New Reincarnation (2002)
Tân Dòng Sông Ly Biệt (2001) Romance In The Rain (2001)
Trò Chơi Vương Quyền 5 (2015) Game Of Thrones 5 (2015)
Trạch Thiên Ký (2017) Fighter Of The Destiny (2017)
Quyền Lực Đen Tối - Trang Đài Son Phấn (2005) The Charm Beneath (2005)
Nữ Cảnh Sát Siêu Phàm - Phượng Hoàng Đặc Cảnh (1995) Lady Super Cops (1995)
Người Hùng Tia Chớp 2 (2015) The Flash 2 (2015)
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (2015) The Four (2015)
Truyền Thuyết Phượng Hoàng (2019) Legend Of The Phoenix (2019)
Công Chúa Bướng Bỉnh (2006) My Bratty Princess (2006)
Đao Kiếm Lưu Tình (2015) The Executioner (2015)
Khí Phách Hoàng Phi Hồng (2005) Master Of Kung Fu (2005)
Kim Ngọc Lương Duyên (2014) Perfect Couple (2014)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu (2015) Detectives And Doctors (2015)
Sự Chuyển Mình Hoa Lệ (2015) Limelight Years (2015)
Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên (2019) Love And Destiny (2019)
Tài Nhân Trịnh Bản Kiều (2002) Doomed To Oblivion (2002)
Người Hùng Tia Chớp 4 (2017) The Flash 4 (2017)
Người Hùng Tia Chớp 1 (2014) The Flash 1 (2014)
Rồng Nam Phượng Bắc (1999) Kungfu Master From Guangdong (1999)
Linh Hồn Tàn Ác Marianne (2019) Marianne (2019)