PHIM BỘ
Cẩm Tú Nam Ca (2020) The Song Of Glory (2020)
Nhân Chứng Rắc Rối (2020) The Witnessi (2020)
Không Thích Hẹn Hò Nhưng Sợ Cô Đơn (2020) Lonely Enough To Love (2020)
Nữ Thế Tử (2020) The Heiress (2020)
Kiểm Toán Viên (2019) The Banker (2019)
Hồng Hài Nhi (2005) The Red Kid (2005)
Ba Kiếp Nhân Duyên (2020) Eternal Love Of Dream (2020)
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020) Love And Redemption (2020)
Mục Tiêu Cuối Cùng (1987) A Friend In Need (1987)
Sự Trả Thù Hoàn Hảo (2019) Gracious Revenge (2019)
Quyến Luyến Giang Hồ (2019) Lovely Swords Girl (2019)
Nữ Phi Công Xinh Đẹp (2012) Take Care Of Us, Captain (2012)
Trộm Long Tráo Phụng - Tuyệt Sắc Song Kiều (2000) Stealing Dragon Exchanging Phoenix (2000)
Trò Chơi Vương Quyền 7 (2017) Game Of Thrones 7 (2017)
Trò Chơi Vương Quyền 6 (2016) Game Of Thrones 6 (2016)
Trò Chơi Vương Quyền 4 (2014) Game Of Thrones 4 (2014)
Trò Chơi Vương Quyền 3 (2013) Game Of Thrones 3 (2013)
Trò Chơi Vương Quyền 2 (2012) Game Of Thrones 2 (2012)
Trò Chơi Vương Quyền 1 (2011) Game Of Thrones 1 (2011)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Lưỡng Kiếp Nhân Duyên (2020) The Love Lasts Two Minds (2020)
Đại Tần Đế Quốc 2 - Chí Thiên Hạ (2012) The Qin Empire 2 (2012)
Khởi Nghiệp (2020) Start-up (2020)
Kỳ Hồn (2020) Hikaru No Go (2020)
Đại Tần Đế Quốc 3 - Quật Khởi (2017) The Qin Empire 3 (2017)
Lang Quân 100 Ngày (2018) 100 Days My Prince (2018)
Phượng Lệ Cửu Thiên (2020) Renascence (2020)
Cửu Quỷ Hồ Truyện - Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2020) Tale Of The Nine Tailed (2020)
Truyền Thuyết Phi Đao (2016) The Legend Of Flying Daggers (2016)
Vợ Tôi Là Đặc Công (2020) Go! Go! Go! Operation C9 (2020)
Tuổi 20 (2020) Twenty-twenty (2020)
Thám Tử Zombie (2020) Zombie Detective (2020)
Cách Mạng Tình Yêu (2020) Love Revolution (2020)
Đại Náo Kim Các Tự - Tiểu Tử Tinh Linh (2001) Smart Kid (2001)
Trường An Nặc (2020) The Promise Of Chang An (2020)
Thâu Tâm Họa Sư (2020) Oh! My Sweet Liar! (2020)