PHIM BỘ
Chiến Độc (2020) White War (2020)
Thiếu Lâm Vấn Đạo (2017) The Great Shaolin (2017)
Yên Vân Đài (2020) The Legend Of Xiao Chuo (2020)
Say Nắng (2019) Home For Summer (2019)
Sóng Gió Gia Tộc 3 (2017) Heart And Greed 3 (2017)
Đấu Phá Thương Khung (2017) Fights Break Sphere (2017)
Cẩm Tú Nam Ca (2020) The Song Of Glory (2020)
Nhân Chứng Rắc Rối (2020) The Witnessi (2020)
Không Thích Hẹn Hò Nhưng Sợ Cô Đơn (2020) Lonely Enough To Love (2020)
Nữ Thế Tử (2020) The Heiress (2020)
Kiểm Toán Viên (2019) The Banker (2019)
Hồng Hài Nhi (2005) The Red Kid (2005)
Ba Kiếp Nhân Duyên (2020) Eternal Love Of Dream (2020)
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020) Love And Redemption (2020)
Mục Tiêu Cuối Cùng (1987) A Friend In Need (1987)
Sự Trả Thù Hoàn Hảo (2019) Gracious Revenge (2019)
Quyến Luyến Giang Hồ (2019) Lovely Swords Girl (2019)
Nữ Phi Công Xinh Đẹp (2012) Take Care Of Us, Captain (2012)
Trộm Long Tráo Phụng - Tuyệt Sắc Song Kiều (2000) Stealing Dragon Exchanging Phoenix (2000)
Trò Chơi Vương Quyền 7 (2017) Game Of Thrones 7 (2017)
Trò Chơi Vương Quyền 6 (2016) Game Of Thrones 6 (2016)
Trò Chơi Vương Quyền 4 (2014) Game Of Thrones 4 (2014)
Trò Chơi Vương Quyền 3 (2013) Game Of Thrones 3 (2013)
Trò Chơi Vương Quyền 2 (2012) Game Of Thrones 2 (2012)
Trò Chơi Vương Quyền 1 (2011) Game Of Thrones 1 (2011)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Lưỡng Kiếp Nhân Duyên (2020) The Love Lasts Two Minds (2020)
Đại Tần Đế Quốc 2 - Chí Thiên Hạ (2012) The Qin Empire 2 (2012)
Khởi Nghiệp (2020) Start-up (2020)
Kỳ Hồn (2020) Hikaru No Go (2020)
Đại Tần Đế Quốc 3 - Quật Khởi (2017) The Qin Empire 3 (2017)
Lang Quân 100 Ngày (2018) 100 Days My Prince (2018)
Phượng Lệ Cửu Thiên (2020) Renascence (2020)
Cửu Quỷ Hồ Truyện - Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2020) Tale Of The Nine Tailed (2020)
Truyền Thuyết Phi Đao (2016) The Legend Of Flying Daggers (2016)
Vợ Tôi Là Đặc Công (2020) Go! Go! Go! Operation C9 (2020)