PHIM BỘ
Chuyện Về Chàng Vượng (2005) Life Made Simple (2005)
Cuộc Sống Công Bằng (1989) The Justice Of Life (1989)
Diệu Vũ Trường An (2012) House Of Harmony And Vengeance (2012)
Câu Chuyện Của Ngày Xưa (2001) The Awakening Story (2001)
Lấy Chồng Giàu Sang (2008) The Gem Of Life (2008)
Sui Gia Nan Giải (2012) Divas in Distress (2012)
Thu Hương Và Đường Bá Hổ (2010) In The Eye Of The Beholder (2010)
Khôi Phục Giang Sơn (2003) Whatever It Takes (2003)
Trường Bình Công Chúa (2003) Perish In The Name Of Love (2003)
Nữ Cảnh Tác Chiến - Đường Tình Nữ Cảnh Viên (2012) Sergeant Tabloid (2012)
Song Long Đại Đường (2004) Twin Of Brothers (2004)
Miêu Thúy Hoa (1997) Lady Flower Fist (1997)
Bóng Vua (2005) The Prince's Shadow (2005)
Trở Về Đường Sơn (1987) Yanky Boy (1987)
Khúc Nhạc Tình Yêu - Cuộc Tình Dưới Vòm Trời (2006) Under The Canopy Of Love (2006)
Mạnh Lệ Quân (2002) Eternal Happiness (2002)
Thuật Tiên Tri (2007) A Change Of Destiny (2007)
Phận Nữ Long Đong (2005) Women On The Run (2005)
Thiên Tử Đồ Long (1994) The Ching Emperor (1994)
Mối Tình Thượng Hải - Hoàng Phố Khuynh Tình (1994) Remembrance (1994)
Thần Y Hoa Đà (2000) Incurable Traits (2000)
Âm Mưu Bất Thành (2007) The Slicing Of The Demon (2007)
30 Ngày Điều Tra (2004) Giây Phút Truy Án (2004)
Giải Mã Nhân Tâm (2009) A Great Way To Care (2009)
Thời Thế Tạo Vương (2012) The King Maker (2012)
Đội Cứu Hoả Anh Hùng 3 - Anh Hùng Trong Biển Lửa (2009) Burning Flame 3 (2009)
Cảnh Sát Mới Ra Trường (2007) On The First Beat (2007)
Cầu Vòng Trong Đêm (2003) Fate Twister (2003)
Đường Về Hạnh Phúc (2000) Return Of The Cuckoo (2000)
Dục Hoả Phượng Hoàng (2005) Phoenix From The Ashes (2005)
Đấu Trí (2008) Catch Me Now (2008)
Đại Lão Gia Sau Bức Màn (2009) Man In Charge (2009)
Loan Đao Phục Hận - Nguyệt Tròn Thần Đao (1997) Against The Blade Of Honor (1997)
Cỗ Máy Thời Gian (2001) A Step Into The Past (2001)
Không Thể Khuất Phục - Vân Hải Ngọc Cung Duyên (2002) Lofty Waters Verdant Bow (2002)
Đại Náo Quảng Xương Long (1997) Time Before Time (1997) Tvb