PHIM BỘ
Lực Lượng Chống Lừa Đảo (1997) Corner The Con Man (1997)
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa (1986) Xue Dingshan (1986)
Tiền Là Tất Cả (1996) Money Just Can’t Buy (1996)
Dương Môn Nữ Tướng - Nữ Nhi Đương Tự Cường (2001) Legendary Fighter Yang's Heroine (2001)
Tình Duyên Láng Giền - Khi Chó Yêu Mèo (2008) When A Dog Love A Cat (2008)
Bạch Phát Ma Nữ (1995) The Romance Of The White Hair Maiden (1995)
Thâm Cung Nội Chiến - Thâm Cung Quý Phi (2004) War And Beauty (2004)
Tiên Phàm Tình Chưa Dứt (2009) The Winter Melon Tale (2009)
Cuộc Chiến Quyết Thắng (1991) Bet On Best Bet (1991)
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) Heavenly Sword And Dragon Slaying Sabre (2019)
Hoa Nguyệt Giai Kỳ (1989) I Do I Do (1989)
Ông Bố Vợ Phong Lưu (2003) The Driving Power (2003)
Trung Hoa Anh Hùng 2 (1991) The Blood Sword 2 (1991)
Trung Hoa Anh Hùng 1: Thần Long Huyết Kiếm (1990) The Blood Sword (1990)
Người Hùng Của Em (2014) Healer (2014)
Mạng Lưới Tuyệt Vọng (1991) On The Edge (1991)
Bao Thanh Thiên (1993) Justice Bao (1993)
Độc Thủ Đao Khách (1994) Mystery Of Sabre (1994)
Trời Ban Phú Quý (1990) Being Rich (1990)
Cảnh Sát Mới Ra Trường 2 (1985) Police Cadet 2 (1985)
Hồng Văn Định (2005) The Legend Of Hung Man Ting (2005)
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm (2002) Meteor Butterfly Sword (2002)
Võ Lâm Ngoại Sử (1986) Wulinwaishi (1986)
Tể Tướng Lưu Gù (1998) Prime Minister Liu Luo Guo (1998)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1999) The Legendary Of Siblings (1999)
Tình Nghịch Tam Thế Duyên (2013) Always And Ever (2013)
Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây (2019) Candle In The Tomb: The Wrath Of Time (2019)
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại (1990) Kim Mo Tuk Ko Kau Pai (1990)
Càn Long Đại Đế (1998) War And Remembrance (1998)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 (1990) The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990)
Thiết Huyết Đại Kỳ Môn (1989) The Sect Of Blood And Iron (1989)
Trần Mộng Cát (1998) The Witty Attorney (1998)
Hội Quần Anh Nhà Đường - Anh Hùng Thời Xưa (1996) Ancient Heroes (1996)
Tân Thủy Hử (2011) All Men Are Brothers (2011)
Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật (2018) Chong Ming Wei (2018)
Thừa Thắng Truy Kích (2017) Burning Hands (2017)