PHIM BỘ
Gió Thổi Bán Hạ - Dã Man Sinh Trưởng (2022) Wild Bloom (2022)
Trái Tim Tử Thần (2023) Kokdu: Season Of Deity (2023)
Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn (2023) Warm On A Cold Night (2023)
Rất Muốn Ở Bên Anh (2020) Be With You (2020)
Siêu Thời Không Lãng Mạn (2022) See You Again (2022)
Thích Khách Liệt Truyện 1 (2016) Men with Sword 1 (2016)
Thích Khách Liệt Truyện 2 (2017) Men with Sword 2 (2017)
Biệt Đội Tàng Hình (2023) The Invisibles (2023)
Webtoon Đời Tôi (2022) Today's Webtoon (2022)
49 Ngày (2011) 49 Days (2011)
Bộ Đôi Luật Sư (2022) May It Please The Court (2022)
Công Ty Quảng Cáo - Tham Vọng (2023) Agency (2023)
Bảo Vệ Thành Chủ Đại Nhân (2023) My Uncanny Destiny (2023)
Đại Tần Đế Quốc 4 (2020) The Qin Empire 4 (2020)
Hương Rượu Tình Nồng (2002) Country Spirit (2002)
Khóa Học Yêu Cấp Tốc (2023) Crash Course in Romance (2023)
Ba Mạng Sống (2022) Triptych (2022)
Bí Mật Bị Vùi Lấp 3 (2022) Outer Banks 3 (2022)
Thám Tử Thần Toán (2015) Officer Geomancer (2015)
Tân Thiên Long Bát Bộ (2013) Demi Gods And Semi Devils (2013)
Nữ Hoàng Văn Phòng - Cây To Gió Lớn (2010) Ol Supreme (2010)
Nữ Tỷ Phú (2019) Woman Of 9.9 Billion (2019)
Tham Vọng Rực Đỏ (2022) Red Balloon (2022)
Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 (2021) Swords Of Legends 2 (2021)
Tài Xế Taxi 1 (2021) Taxi Driver 1 (2021)
Y Phi Khó Giữ 3 (2020) Princess at Large 3 (2020)
Y Phi Khó Giữ 2 (2020) Princess at Large 2 (2020)
Y Phi Khó Giữ 1 (2018) Princess At Large 1 (2018)
Tình Xa Vạn Kiếp (2018) Tang Dynasty Tour (2018)
Yên Chi (2016) Rookie Agent Rouge (2016)
Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao (2006) Lethal Weapons Of Love And Passion (2006)
Tân Thiên Long Bát Bộ (2021) Demi Gods And Semi Devils (2021)
Thiên Long Bát Bộ (2003) Demi Gods And Semi Devils (2003)
Người Đàn Ông Hoàn Hảo (2022) A Perfect Man (2022)
Nhân Viên Dọn Dẹp (2022) Cleaning Up (2022)
Biệt Đội Cơ Động (2019) Police Tactical Unit (2019)